Dil ve Edebiyat Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-6594 | e-ISSN 2149-0856 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Mersin Universitesi | ded.mersindilbilim.info


Yılda iki kez yayınlanır.

(Ocak-Temmuz)

 

Published biannually

(January-July)

 

Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi

hakemli bir dergidir.

 

Mersin University Journal of Linguistics and Literature

is a refereed journal.

 


Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi


EBSCO Host Literature & Writing, EBSCO Host Social Sciences & Humanities, EBSCO Host Communication, MLA International Bibliography, Brill Online Bibliographies, ERIH Plus, Index Copernicus (ICI Master List), Open Academic Journals Index (OAJI) and Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından taranmaktadır.Mersin University Journal of Linguistics and Literature


is indexed by EBSCO Host Literature & Writing, EBSCO Host Social Sciences & Humanities, EBSCO Host Communication, MLA International Bibliography, Brill Online Bibliographies, ERIH Plus, Index Copernicus (ICI Master List), Open Academic Journals Index (OAJI) and Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD).


Dil ve Edebiyat Dergisi

ISSN 1304-6594 | e-ISSN 2149-0856 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Mersin Universitesi | ded.mersindilbilim.info
Kapak Resmi

20.734

69.839


Yılda iki kez yayınlanır.

(Ocak-Temmuz)

 

Published biannually

(January-July)

 

Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi

hakemli bir dergidir.

 

Mersin University Journal of Linguistics and Literature

is a refereed journal.

 


Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi


EBSCO Host Literature & Writing, EBSCO Host Social Sciences & Humanities, EBSCO Host Communication, MLA International Bibliography, Brill Online Bibliographies, ERIH Plus, Index Copernicus (ICI Master List), Open Academic Journals Index (OAJI) and Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından taranmaktadır.Mersin University Journal of Linguistics and Literature


is indexed by EBSCO Host Literature & Writing, EBSCO Host Social Sciences & Humanities, EBSCO Host Communication, MLA International Bibliography, Brill Online Bibliographies, ERIH Plus, Index Copernicus (ICI Master List), Open Academic Journals Index (OAJI) and Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD).