ded.mersindilbilim.info


Yılda iki kez yayınlanır.

(Ocak-Temmuz)

 

Published biannually

(January-July)

 

Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi

hakemli bir dergidir.

 

Mersin University Journal of Linguistics and Literature

is a refereed journal.

 

Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi

MLA International Bibliography, EBSCO ve Brill Linguistic Bibliography  tarafından taranmaktadır.

 

Mersin University Journal of Linguistics and Literature

is indexed by MLA International Bibliography, EBSCO, and Brill Linguistic Bibliography.