Kabul Edilmiş Makaleler

  • ÇOK KATILIMCILI BİR TV TARTIŞMA PROGRAMINDA STRATEJİK MANEVRALARIN RAYINDAN ÇIKMASI: IGNORATIO ELENCHI (İLGİSİZ SAVLAMA) SAFSATASI
    Yeliz Demir 12 Eyl 2017
  • TÜRKÇEDE EŞZAMANLI BAŞLAMALI BELİRTEÇLİKLER
    Gülsüm Atasoy 22 Eyl 2017
  • CİĞER SÖZCÜĞÜNÜN TÜRKÇE DEĞİŞMECELİ İFADELERDE KAVRAMSALLAŞTILIRILMASI
    Melike Baş