Amaç


Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi 2004 yılında yayına başlamıştır. 2005 yılından beri yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin temel amacı, başta Türkçe olmak üzere farklı diller üzerine yapılan bilimsel çalışmaları özendirmek, araştırmacılar arasında bir iletişim ve tartışma platformu oluşturmak, yurt içi ve yurt dışındaki değişik okuyucu kitlelerine özgün dil ve edebiyat araştırmalarını sunmaktır.


Kapsam


Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi’nde aşağıda belirtilen yayın türleri basılmaktadır:


- özgün araştırma ve inceleme makalesi


- proje tanıtımı


- kitap tanıtımı