PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

‘TOPLUMSAL TARİH’ EKSENİNDE METİNLERARASILIK: YILANLARIN ÖCÜ

Year 2009, Volume 6, Issue 2, 31 - 52, 28.09.2011

Abstract

Sinema ve edebiyat ilişkisi, özgül anlatı biçimleri olarak sinema ve edebiyatın metinlerarası etkileşimi ve içinde oluştukları sosyo-kültürel yaşamla ve tarihle bağlantılı olan metin-dışı bağlam tarafından şekillenir. Çalışmanın amacı, Türk sinema ve edebiyat ilişkisinin, doğrudan veya dolaylı şekilde, aynı dönemin verileri olarak Türk sosyo-kültürel yaşamının etkisi altında şekillendiği varsayımını desteklemektir. Bu düşünceyi desteklemek amacıyla, Fakir Baykurt’un Yılanların Öcü adlı romanı ve Metin Erksan’ın aynı adlı filmi, Bakhtin’in ‘diyaloji’ kavramından hareketle, Türk sosyo- kültürel yaşamına ve estetik kültürüne başvurularak karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmadan hareketle, ‘metinlerarası diyaloji’nin bir örneği olarak Yılanların Öcü’nün yeniden üretilen film uyarlamasının, Türk toplumsal tarihinin temel eğilimlerinin, sınırlılıklarının ve özgül sorunlarının özelliklerini taşıdığı söylenebilir.

Year 2009, Volume 6, Issue 2, 31 - 52, 28.09.2011

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Süreyya ÇAKIR This is me

Publication Date September 28, 2011
Published in Issue Year 2009, Volume 6, Issue 2

Cite

APA Çakır, S. (2011). ‘TOPLUMSAL TARİH’ EKSENİNDE METİNLERARASILIK: YILANLARIN ÖCÜ . Dil ve Edebiyat Dergisi , 6 (2) , 31-52 . Retrieved from http://ded.mersindilbilim.info/en/pub/issue/19493/207795