PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Caryl Churchill'in Sirke Tom (1977) Oyununda 'Cadı' İmgesine Feminist Yaklaşım

Year 2008, Volume 5, Issue 1, 13.10.2011

Abstract

Bu makalede. İkinci Dalga Feminist akımın en önemli sosyalist feminist İngiliz yazarlarından Caryl Churchill'in Sirke Tom (Vinegar Tom) adlı oyunu 'cadılık' bağlamında ele alınır, önce 'cadı' kavramı ve bu kavramı tamamlayan bileşenler oyunun geçtiği on yedinci yüzyıl tarihsel bağlamında irdelendikten sonra son dönem Anglo-Sakson ve oransız feminist yazar ve kuramcılar tarafından 'cadı' imgesinin metaforik kullanımına değinilir. Bir başka deyişle, cadı imgesinin kadınının kimlik oluşturma sürecinde ataerkil baskı ve denetim mekanizmalarına karşı başkaldırı simgesi olarak nasıl yeniden canlandırıldığı tartışmalarına yer verilir. Son olarak, çağdaş İngiliz oyun yazarı Caryl Churchill'in 1977'de ilk kez Monstrous Regiment Tiyatro Topluluğu için yazdığı ve onlarla birlikte sahnelediği Sirke Tom oyununda 'cadılığın' feminist tiyatro geleneğinde nasıl yeniden sunulduğu irdelenir.

Anahtar sözcükler: Cadı, büyü, cadı kuramı, feminist tiyatro.

Year 2008, Volume 5, Issue 1, 13.10.2011

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Gülşen SAYIN This is me

Publication Date October 13, 2011
Published in Issue Year 2008, Volume 5, Issue 1

Cite

APA Sayın, G. (2011). Caryl Churchill'in Sirke Tom (1977) Oyununda 'Cadı' İmgesine Feminist Yaklaşım . Dil ve Edebiyat Dergisi , 5 (1) , . Retrieved from http://ded.mersindilbilim.info/en/pub/issue/19495/207798