PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Buzul Çağının Virüsü

Year 2012, Volume 9, Issue 1, 21 - 32, 14.01.2013

Abstract

Taşranın aydın/entelektüel kişi üzerindeki boğucu, kuşatıcı etkisi çok yoğundur. Vüs’at O. Bener Buzul Çağının Virüsü adlı romanında tam da bu konumdaki insanların sorunlarını irdeler. Romanın başlıca kişileri Osman ve Faik’in kendini gerçekleştirme çabalarındaki açmazlar romanın eksen meselesi olarak okurun karşısına çıkar. Tutuculuğun çevrelediği bu insanlar ne mevcut yapıyı kırarak ne de bu yapıyla uyum sağlayarak varlıklarını sürdürebilirler. Roman bu konumdaki bireylerin fiziksel ve ruhsal çöküşlerinin serüvenidir.

Anahtar Sözcükler: Uyumsuz (saçma-absürt), kurgu, başkaldırı

 

References

 • Agan, N. (1984). Bir Tuhaf Yalvaç - Vüs’at O.Bener’le Konuşma. Sanat Rehberi Dergisi, (20), 23-38.
 • Atay, O. (2011). Tutunamayanlar. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Atay, O. (2012). Tehlikeli Oyunlar. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bener, V. O. (1984). Buzul Çağının Virüsü. İstanbul: Adam Yayınları.
 • Bener, V. O. (1986). Dost. İstanbul: Can Yayınları.
 • Bener, V. O. (1989). İpin Ucu. Ankara: 1000 Tane Yayınları.
 • Bener, V. O. (1991). Bay Muannit Sahtegi’nin Notları. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Bener, V. O. (1993a). Siyah Beyaz. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bener, V. O. (1993b). Ihlamur Ağacı. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Benjamin, W. (1993). Son Bakışta Aşk (çev: Haluk Barışcan) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Camus, A. (1988). Sisyphos Söyleni. (çev: Tahsin Yücel). İstanbul: Adam Yayınları.
 • Camus, A. (1990). Başkaldıran İnsan. (çev: Tahsin Yücel). Ankara: Verso Yayınları.
 • Dobrolyubov, N. A. (1987). Oblomovluk Nedir? (çev: Mazlum Beyhan). İstanbul: Yön Yayıncılık.
 • Gümüş, S. (1994). Kara Anlatı Yazarı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Melville, H. (2001). Mobydick. (Çev: Haluk İlker) İstanbul: Nehir Yayınları.
 • Tanpınar, A. H. (2011). Huzur. İstanbul: Dergah Yayınları.

Year 2012, Volume 9, Issue 1, 21 - 32, 14.01.2013

Abstract

References

 • Agan, N. (1984). Bir Tuhaf Yalvaç - Vüs’at O.Bener’le Konuşma. Sanat Rehberi Dergisi, (20), 23-38.
 • Atay, O. (2011). Tutunamayanlar. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Atay, O. (2012). Tehlikeli Oyunlar. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bener, V. O. (1984). Buzul Çağının Virüsü. İstanbul: Adam Yayınları.
 • Bener, V. O. (1986). Dost. İstanbul: Can Yayınları.
 • Bener, V. O. (1989). İpin Ucu. Ankara: 1000 Tane Yayınları.
 • Bener, V. O. (1991). Bay Muannit Sahtegi’nin Notları. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Bener, V. O. (1993a). Siyah Beyaz. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bener, V. O. (1993b). Ihlamur Ağacı. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Benjamin, W. (1993). Son Bakışta Aşk (çev: Haluk Barışcan) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Camus, A. (1988). Sisyphos Söyleni. (çev: Tahsin Yücel). İstanbul: Adam Yayınları.
 • Camus, A. (1990). Başkaldıran İnsan. (çev: Tahsin Yücel). Ankara: Verso Yayınları.
 • Dobrolyubov, N. A. (1987). Oblomovluk Nedir? (çev: Mazlum Beyhan). İstanbul: Yön Yayıncılık.
 • Gümüş, S. (1994). Kara Anlatı Yazarı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Melville, H. (2001). Mobydick. (Çev: Haluk İlker) İstanbul: Nehir Yayınları.
 • Tanpınar, A. H. (2011). Huzur. İstanbul: Dergah Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Cezmi Koca This is me

Publication Date January 14, 2013
Published in Issue Year 2012, Volume 9, Issue 1

Cite

APA Koca, C. (2013). Buzul Çağının Virüsü . Dil ve Edebiyat Dergisi , 9 (1) , 21-32 . Retrieved from http://ded.mersindilbilim.info/en/pub/issue/19508/207843