Simultaneous Ingressive Adverbials in Turkish
Türkçede Eşzamanlı Başlamalı Belirteçlikler

Gülsüm Atasoy [1]

137 179


The purpose of the study is to describe the distinctive features of the Turkish aspectual adverbials derhal ‘immediately’ and hemen ‘immediately’, which are defined as synonymous in Turkish Dictionary. We use Turkish National Corpus (TNC) (Aksan, et al., 2012) as our database. In determining the number of the node words to be analysed, Simple sampling method is used. The sampling number is calculated according to 95% confidence interval and 5% error margin on the normalised frequency per million words.  We analyse the usage values, lexical patterns and structures of the aspectual adverbials considering their frequency distribution over the domains Informative and Imaginative with a corpus-driven approach. It is observed that certain aspectual adverbials appear in certain phrases and structures. According to their temporal features, a certain structure chooses a certain viewpoint and situation type. Hence, we cannot judge the Turkish aspectual adverbials derhal and hemen as synonymous. 

Bu çalışmanın amacı Türkçe görünüş belirteçliklerinden yakın anlamlı gibi görünen derhal ve hemen’nin doğal dil verisiyle görünüş kuramı çercevesine göre ayırt edici özelliklerini açıklamaktır. Çözümlemede Türkçe Ulusal Derlemi (Aksan ve diğ.,2012) kullanılmıştır. Çözümlenecek sözcük satır sayısı, 1 milyon sözcükte sıklığın normalleştirilerek basit seçkisiz örnekleme yöntemine göre %95 güven aralığı - %5 hata payı oranıyla elde edilmiştir. Ardından bu belirteçliklerin eylemlerin hal türleri, görünüş çekim ekleriyle etkileşimiyle ortaya çıkan belirgin sözcüksel yapıları ve çoksözcüklü birimleri derlem-çıkışlı yaklaşımla çözümlenmiştir. Belirteçliklerle birlikte görünen yapıların ve görünüşlerinin belirgin karakteristik yapılarının olduğu gözlenmektedir. Zamansal özelliklerine göre belirli bir yapı belirli bir görünüşü ve hal türünü seçmektedir. Dolayısıyla, Türkçede derhal ve hemen belirteçliklerini eş anlamlı olarak düşünemeyiz.

 • Aksan, Y. et al. (2012). Construction of the Turkish National Corpus (TNC). Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012). Istanbul: Turkiye. Address http://www.lrec conf.org/proceedings/lrec2012/pdf/991_Paper.pdf
 • Aksan, Y., and Aksan, M. (2003). Postpositions in Turkish: Adverbial use and aspectual properties. In A. Sumru Özsoy et al. (ed.). Studies in Turkish Linguistics (175-184).
 • Cinque, G. (1999). Adverbs and functional heads: A cross-linguistic perspective. Oxford: Oxford University Press.
 • Comrie, B. (1985). Tense. Cambridge: CUP
 • Comrie, B. (1976). Aspect. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Dilaçar, A. (1974). Türk fiilinde kılınışla görünüş ve dilbilgisi kitaplarımız. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, 159-171.
 • Erguvanlı-Taylan, E. (2001). On the relation between temporal/aspectual adverbs and the verb form in Turkish. In E. Erguvanlı-Taylan (ed.). The verb in Turkish (pp. 97-128). Amsterdam: The John Benjamins Publishing.
 • Erguvanlı-Taylan, E. & Özsoy, A. S. (1994). Türkçe’deki belirtecimsilerin sözdizimsel özellikleri. VIII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri (26-27 Mayıs 1994) (pp. 99-108). İstanbul: İstanbul İletişim Fakültesi Yayınları.
 • Erözden, A. and Tarhan, B. (2008) Türkçe terim ve sözlükler-Dilbilim (1st edition). İstanbul: Yalın Yayıncılık.
 • Güven, M. (2004). Adverbials in Turkish: The third parameter in aspectual interpretation. Unpublished Doctoral Thesis. Boğaziçi University. İstanbul.
 • Göksel, A. and Kerslake, C. (2005). Turkish: A comprehensive grammar. Oxford: Routledge.
 • Hunston, S., and Francis, G. (2000). Pattern grammar. A corpus-driven approach to the lexical grammar of English Amsterdam: John Benjamins.
 • Imer, K., Kocaman, A., and Özsoy, A.S. (2011). Dilbilim sözlüğü (2nd edition). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Reichenbach, H. (1947). Elements of symbolic logic. New York: Macmillan & Co.
 • Römer, U. (2005). Progressives, patterns, pedagogy: A corpus-driven approach to English progressive forms, functions, contexts and didactics. Amsterdam: John Benjamins.
 • Smith, C. (1997). The parameter of aspect. Netherlands: Kluwer Academic. Tognini-Bonelli, E. (2001). Corpus linguistics at work. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
 • Vendler, Z. (1957). Verbs and times. Philosophical Review, 66(2), 143-160.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gülsüm Atasoy
Kurum: Mersin University
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { mersinjll312562, journal = {Dil ve Edebiyat Dergisi}, issn = {1304-6594}, eissn = {2149-0856}, address = {Mersin Universitesi}, year = {}, volume = {15}, pages = {59 - 84}, doi = {}, title = {Simultaneous Ingressive Adverbials in Turkish}, key = {cite}, author = {Atasoy, Gülsüm} }
APA Atasoy, G . (). Simultaneous Ingressive Adverbials in Turkish. Dil ve Edebiyat Dergisi, 15 (1), 59-84. Retrieved from http://ded.mersindilbilim.info/issue/36256/312562
MLA Atasoy, G . "Simultaneous Ingressive Adverbials in Turkish". Dil ve Edebiyat Dergisi 15 (): 59-84 <http://ded.mersindilbilim.info/issue/36256/312562>
Chicago Atasoy, G . "Simultaneous Ingressive Adverbials in Turkish". Dil ve Edebiyat Dergisi 15 (): 59-84
RIS TY - JOUR T1 - Simultaneous Ingressive Adverbials in Turkish AU - Gülsüm Atasoy Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Dil ve Edebiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 84 VL - 15 IS - 1 SN - 1304-6594-2149-0856 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Dil ve Edebiyat Dergisi Simultaneous Ingressive Adverbials in Turkish %A Gülsüm Atasoy %T Simultaneous Ingressive Adverbials in Turkish %D 2019 %J Dil ve Edebiyat Dergisi %P 1304-6594-2149-0856 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Atasoy, Gülsüm . "Türkçede Eşzamanlı Başlamalı Belirteçlikler". Dil ve Edebiyat Dergisi 15 / 1 59-84.