Hakkında

Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi 2004 yılında yayın hayatına başlamış olan bilimsel, uluslararası, akademik, hakemli ve açık erişim politikası izleyen bir dergidir.


Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi, 2005 yılından itibaren Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez yayınlanmaktadır. Derginin temel amacı, başta Türkçe olmak üzere farklı diller üzerine yapılan bilimsel çalışmaları özendirmek, araştırmacılar arasında bir iletişim ve tartışma platformu oluşturmak, ve yurt içi ve yurt dışındaki değişik okuyucu kitlelerine özgün kuramsal ve uygulamalı Dilbilim çalışmalarına yer vermektir.


Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi’nde özgün araştırma ve inceleme makaleleri basılmaktadır. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi proje ve kitap tanıtımlarına ilişkin yayınları da kabul etmektedir. Dergiye gönderilen tüm çalışmalar, çift kör hakemlik esasına dayalı olarak bilimsel değerlendirme sürecinden geçmektedir. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi’nde özgün araştırma ve inceleme makaleleri basılmaktadır. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi proje ve kitap tanıtımlarına ilişkin yayınları da kabul etmektedir. Dergiye gönderilen tüm çalışmalar, çift kör hakemlik esasına dayalı olarak bilimsel değerlendirme sürecinden geçmektedir.Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi 2017 yılından itibaren TÜBİTAK-Dergipark evsahipliğinde elektronik olarak yayınlanmaktadır.


Derginin sahip olduğu ISSN ve e-ISSN numaraları pek çok tanınır alan indeksinin ön koşul olarak koyduğu ISSN International Center tarafından onaylanmış ve http://road.issn.org/issn/2149-0856-mersin-universitesi-dil-ve-edebiyat-dergisi- sayfasında kayıt bilgileri listelenmiştir.


Derginin Tarandığı İndeksler

Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi aşağıda adları belirtilen dizinler dışında pek çok Uluslararası dizin tarafından taranmaktadır. Ayrıca derginin başvuruları kabul edilmiş olan çok sayıda indeks de bulunmaktadır.


EBSCO Host Literature & Writing

EBSCO Host Social Sciences & Humanities

EBSCO Host Communication

MLA International Bibliography

Brill Online Bibliographies

Index Copernicus

Open Academic Journals Index (OAJI)

Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)