Amaç ve Kapsam


Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi 2004 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2005 yılından itibaren, yılda iki kez yayımlanan ve çift kör hakemlik sistemini kullanarak değerlendirme sürecini yürüten hakemli bir dergidir. Derginin temel amacı, başta Türkçe olmak üzere farklı diller üzerine yapılan bilimsel çalışmaları özendirmek, araştırmacılar arasında bir iletişim ve tartışma platformu oluşturmak, yurt içi ve yurt dışındaki değişik okuyucu kitlelerine kuramsal ve uygulamalı dilbilim yöntem ve kuramlarıyla incelenmiş özgün araştırma çalışmalarını sunmaktır.Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi’nde aşağıda belirtilen Dilbilim alanında yapılan yayın türleri basılmaktadır:

- özgün araştırma ve inceleme makaleleri

- proje tanıtımı

- kitap tanıtımı