Baş Editör

Prof. Dr. Mustafa AKSAN

Turkey
mustaksan@gmail.com
Konular: Dilbilimi
Kurum: TOROS UNIVERSITY

Editör Kurulu

Doç. Dr. Aygül UÇAR

Turkey
meuded@gmail.com
Konular: Dilbilimi
Kurum: MERSIN UNIV

Prof. Dr. Mustafa AKSAN

Turkey
mustaksan@gmail.com
Konular: Dilbilimi
Kurum: TOROS UNIVERSITY

Prof. Dr. Yeşim AKSAN

Turkey
yesim.aksan@gmail.com
Konular: Dilbilimi
Kurum: Mersin University

Dr. Umut Ufuk DEMİRHAN

Turkey
umutufuk@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8429-4680
Konular: Dilbilimi
Kurum: Toros University

Danışma Kurulu

 

Prof. Dr. Cem Bozşahin - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

 

Prof. Dr. İclal Ergenç - Ankara Üniversitesi

 

 

Prof. Dr. Ayten Genç - Hacettepe Üniversitesi

 

 

Prof. Dr. İlknur Keçik - Anadolu Üniversitesi

 

 

Prof. Dr. Ayşe Kıran - Hacettepe Üniversitesi

 

 

Prof. Dr. Ece Korkut - Hacettepe Üniversitesi

 

 

Prof. Dr. Lütfiye Oktar - İzmir Ekonomi Üniversitesi

 

 

Prof. Dr. Mehmet Ölmez - Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

Prof. Dr. Şükriye Ruhi - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

 

Prof. Dr. Ayhan Sezer - Mersin Üniversitesi

 

 

Prof. Dr. Ümit Deniz Turan - Anadolu Üniversitesi

 

 

Prof. Dr. Nadir Engin Uzun - Okan Üniversitesi

 

 

Prof. Dr. Gülsün Leyla Uzun - Ankara Üniversitesi