PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

DİPLOMASİ METİNLERİ ÇEVİRİSİ ÖRNEĞİNDE KAYNAK METİN - EREK METİN BAĞINTISI

Yıl 2007, Cilt 4, Sayı 1, 49 - 67, 18.10.2011

Kaynakça

 • Aksoy, Berrin N. (2001): Siyaset Dili ve Çevirisi. Durak, Mustafa (Yay. Haz.), Kuramsal ve Uygulamalı Çeviri Sorunları. 3-4 Kasım 2000 Sempo- zyum Bildirileri. Ankara. 139-145.
 • Arı, Tayyar (20066): Uluslar arası İlişkiler ve Dış Politika. İstanbul: Alfa.
 • Doğan, Aymil (2003): Sözlü Çeviri. Çalışmaları ve Uygulamaları. Ankara: Hacettepe Doktorlar Yayınevi.
 • Gürçağlar, Aykut (2003): The Diplomatic Trinity: Ambassadors, Dragomans and the Porte. Hacettepe Üniversitesi Çeviribilim ve Uygulamaları Der- gisi. Sayı: 13. Ankara. 49-65.
 • Koller, Werner (20047): Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Wieb- elsheim: Quelle&Meyer.
 • Mounin, Georges (1967): Die Übersetzung. Geschichte, Theorie, Anwendung. München: Nymphenburger Verlagshandlung.
 • Nord, Christiane (1988): Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundla- gen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevant- en Textanatyse. Heidelberg: Groos.
 • Reiß, Katharina /Vermeer, Hans J. (1984): Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen: Niemeyer.
 • Stolze, Radegundis (2003): Hermeneutik und Translation. Tübingen: Narr.
 • Tuncer, Hüner (1995): “Eski” ve “Yeni” Diplomasi. Ankara: Ümit Yayıncılık.
 • Vermeer, Hans J. (1986): Übersetzung als kultureller Transfer. In: Snell-Horn- by, Mary (Hrsg.), Übersetzungswissenschaft – Eine Neuorientierung. Tübingen: Francke. 30-53.
 • ELEKTRONİK KAYNAKLAR
 • BİTR]: Büyükelçi Mehmet Ali İrtemçelik’in Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri konusundaki son gelişmelere ilişkin gözlem ve düşünceleri, 16.02.2004. İnternetten 16.10.2006 tarihinde elde edilmiştir; <http://www.tcberlin- be.de/tr/>.
 • BİDE]: (2004) Anmerkungen und Ansichten des Botschafters der Republik Türkei, Herrn Mehmet Ali İrtemçelik zu den jüngsten Entwicklungen im Hinblick auf die Beziehungen zwischen der Türkei und der Eu- ropäischen Union. İnternetten 16.10.2006 tarihinde elde edilmiştir; <http://www.tcberlinbe.de/de/index.htm>.
 • BKTR]: AB Komisyonunun ülkemiz hakkında hazırladığı 2003 İlerleme Raporu ve Strateji Belgesinin Türkiye ile ilgili kısmı hakkında Bakan- lar Kurulu açıklaması, 5 Kasım 2003. İnternetten 16.10.2006 tarihinde elde edilmiştir; <http://www.tcberlinbe.de/tr/ >.
 • BKDE]: (2003) Erklärung des Ministerrates zum Regelmäßigen Bericht 2003 und dem Strategiepapier der EU-Kommission über den Fortschritt der Türkei in Richtung auf den Beitritt. İnternetten 16.10.2006 tarihinde elde edilmiştir; <http://www.tcberlinbe.de/de/index.htm>.
 • EBTR]: Sayın Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın Uluslar arası Bertels- mann Forumu’nda yaptıkları konuşma, 9 Ocak 2004: “Büyük Avrupa: Farklılaştırılmış Entegrasyon Stratejileri”. İnternetten 16.10.2006 tari- hinde elde edilmiştir; <http://www.tcberlinbe.de/tr/>.
 • EBDE]: Die Rede des Ministerpräsidenten der Republik Türkei, S.E. Recep Tayip Erdoğan, auf dem Internationalen Bertelsmann Forum, Berlin, 9 Januar 2004. İnternetten 16.10.2006 tarihinde elde edilmiştir; <http:// www.tcberlinbe.de/de/index.htm>.
 • MİTR] Büyükelçi Mehmet Ali İrtemçelik’in Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Konusunda Alman Karar Alıcıları ve Kamuoyuna Mektubu (AB Aralık 2004 Zirvesi ve Sonrasına Doğru, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri), 17.10.2003. İnternetten 16.10.2006 tarihinde elde edilmiştir; <http:// www.tcberlinbe.de/tr/>.
 • MİDE]: (2003) Der Brief des Botschafters Mehmet Ali İrtemçelik an die Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit in Deutschland über die Beziehungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union (Auf dem Weg zum EU-Gipfel im Dezember 2004 und die Zeit danach. Die Beziehungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union), İnternetten 16.10.2006 tarihinde elde edilmiştir; <http://www.tcber- linbe.de/de/index.htm>.

Yıl 2007, Cilt 4, Sayı 1, 49 - 67, 18.10.2011

Kaynakça

 • Aksoy, Berrin N. (2001): Siyaset Dili ve Çevirisi. Durak, Mustafa (Yay. Haz.), Kuramsal ve Uygulamalı Çeviri Sorunları. 3-4 Kasım 2000 Sempo- zyum Bildirileri. Ankara. 139-145.
 • Arı, Tayyar (20066): Uluslar arası İlişkiler ve Dış Politika. İstanbul: Alfa.
 • Doğan, Aymil (2003): Sözlü Çeviri. Çalışmaları ve Uygulamaları. Ankara: Hacettepe Doktorlar Yayınevi.
 • Gürçağlar, Aykut (2003): The Diplomatic Trinity: Ambassadors, Dragomans and the Porte. Hacettepe Üniversitesi Çeviribilim ve Uygulamaları Der- gisi. Sayı: 13. Ankara. 49-65.
 • Koller, Werner (20047): Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Wieb- elsheim: Quelle&Meyer.
 • Mounin, Georges (1967): Die Übersetzung. Geschichte, Theorie, Anwendung. München: Nymphenburger Verlagshandlung.
 • Nord, Christiane (1988): Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundla- gen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevant- en Textanatyse. Heidelberg: Groos.
 • Reiß, Katharina /Vermeer, Hans J. (1984): Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen: Niemeyer.
 • Stolze, Radegundis (2003): Hermeneutik und Translation. Tübingen: Narr.
 • Tuncer, Hüner (1995): “Eski” ve “Yeni” Diplomasi. Ankara: Ümit Yayıncılık.
 • Vermeer, Hans J. (1986): Übersetzung als kultureller Transfer. In: Snell-Horn- by, Mary (Hrsg.), Übersetzungswissenschaft – Eine Neuorientierung. Tübingen: Francke. 30-53.
 • ELEKTRONİK KAYNAKLAR
 • BİTR]: Büyükelçi Mehmet Ali İrtemçelik’in Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri konusundaki son gelişmelere ilişkin gözlem ve düşünceleri, 16.02.2004. İnternetten 16.10.2006 tarihinde elde edilmiştir; <http://www.tcberlin- be.de/tr/>.
 • BİDE]: (2004) Anmerkungen und Ansichten des Botschafters der Republik Türkei, Herrn Mehmet Ali İrtemçelik zu den jüngsten Entwicklungen im Hinblick auf die Beziehungen zwischen der Türkei und der Eu- ropäischen Union. İnternetten 16.10.2006 tarihinde elde edilmiştir; <http://www.tcberlinbe.de/de/index.htm>.
 • BKTR]: AB Komisyonunun ülkemiz hakkında hazırladığı 2003 İlerleme Raporu ve Strateji Belgesinin Türkiye ile ilgili kısmı hakkında Bakan- lar Kurulu açıklaması, 5 Kasım 2003. İnternetten 16.10.2006 tarihinde elde edilmiştir; <http://www.tcberlinbe.de/tr/ >.
 • BKDE]: (2003) Erklärung des Ministerrates zum Regelmäßigen Bericht 2003 und dem Strategiepapier der EU-Kommission über den Fortschritt der Türkei in Richtung auf den Beitritt. İnternetten 16.10.2006 tarihinde elde edilmiştir; <http://www.tcberlinbe.de/de/index.htm>.
 • EBTR]: Sayın Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın Uluslar arası Bertels- mann Forumu’nda yaptıkları konuşma, 9 Ocak 2004: “Büyük Avrupa: Farklılaştırılmış Entegrasyon Stratejileri”. İnternetten 16.10.2006 tari- hinde elde edilmiştir; <http://www.tcberlinbe.de/tr/>.
 • EBDE]: Die Rede des Ministerpräsidenten der Republik Türkei, S.E. Recep Tayip Erdoğan, auf dem Internationalen Bertelsmann Forum, Berlin, 9 Januar 2004. İnternetten 16.10.2006 tarihinde elde edilmiştir; <http:// www.tcberlinbe.de/de/index.htm>.
 • MİTR] Büyükelçi Mehmet Ali İrtemçelik’in Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Konusunda Alman Karar Alıcıları ve Kamuoyuna Mektubu (AB Aralık 2004 Zirvesi ve Sonrasına Doğru, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri), 17.10.2003. İnternetten 16.10.2006 tarihinde elde edilmiştir; <http:// www.tcberlinbe.de/tr/>.
 • MİDE]: (2003) Der Brief des Botschafters Mehmet Ali İrtemçelik an die Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit in Deutschland über die Beziehungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union (Auf dem Weg zum EU-Gipfel im Dezember 2004 und die Zeit danach. Die Beziehungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union), İnternetten 16.10.2006 tarihinde elde edilmiştir; <http://www.tcber- linbe.de/de/index.htm>.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sergül VURAL KARA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 18 Ekim 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Vural Kara, S. (2011). DİPLOMASİ METİNLERİ ÇEVİRİSİ ÖRNEĞİNDE KAYNAK METİN - EREK METİN BAĞINTISI . Dil ve Edebiyat Dergisi , 4 (1) , 49-67 . Retrieved from http://ded.mersindilbilim.info/tr/pub/issue/19498/207806