Açık erişim beyanı

Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi / Mersin University Journal of Linguistics and Literature

(ISSN: 1304-6594 & E-ISSN: 2149-0856)


Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi'ne gönderilen ve yayınlanan tüm çalışmalar Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı kapsamında okurlarına açık erişimle sunulmaktadır. Bu bağlamda,

  • Lisans sahibine atıfta bulunarak eseri dağıtabilir, kopyalayabilir, üzerinde çalışmalar yapabilir, yine sahibine atıfta bulunarak türevi çalışmalar yapabilirsiniz.
  • Lisans sahibinin bu izni dahilinde eser üzerinde yalnızca ticari olmayan çalışmalar gerçekleştirebilir, dağıtabilir, kopyalayabilir veya buna dayalı yine ticari olmayan türev çalışmaları yapabilirsiniz.

Ayrıca, sorumlu yazar tüm yazarlar adına:

a) sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu;
b) tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını;
c) sunulan makalenin tüm yazarlarından makaleyle ilgili tüm hakları devretme hususunda yetki aldığını, bu nedenle doğmuş veya doğabilecek tüm uyuşmazlıklardan sorumlu olacağını;
d) tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını;
e) makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını;
f) makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini;
g) sunulan makale üzerindeki mali haklarını, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve İnternet yoluyla iletim de dahil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi yetkili makamlarınca sınırsız olarak kullanılmak üzere Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi’ne devretmeyi kabul ve taahhüt eder.

Buna rağmen yazar(lar)ın,

a) patent hakları;
b) yazar(lar)ın gelecekte kitaplarında veya diğer çalışmalarında makalenin tümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı;
c) makaleyi satmamak koşuluyla kendi akademik amaçları için çoğaltma hakkı gibi fikri mülkiyet hakları saklıdır.


Özetle, Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi, Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin 12 Eylül 2012 tarihli bildirisinde tanımladığı açık erişim politikasını [hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olmasıdır. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir" olarak tanımlamaktadır. Kapsamlı bilgiye şu adres üzerinden erişilebilir.Son güncelleme tarihi: 06.06.2020