Makale gönderim ve değerlendirme süreci

Dil ve Edebiyat Dergisi'ne gönderilen çalışmalar aşağıdaki süreçlerden geçmektedir:


Hakem değerlendirmesi öncesi süreç:

1- Yazar(lar) çalışmalarını Dergipark platformu aracılığıyla dergiye gönderirler.

2- Editör kurulu 15 gün içerisinde, çalışmanın okunabilir, tamamlanmış, orijinal olup olmadığını, derginin yayın politikası doğrultusunda değerlendirirler.

3- Editör kurulu yukarıdaki özelliklere sahip olan çalışmaları çift kör hakemlik sistemi doğrultusunda değerlendirme aşamasına alır yada çalışmayı yazar(lar)a gerekçelerini sunarak Dergipark platformu üzerinden geri gönderirler.


Hakem değerlendirmesi süreci:

1- Editör kurulu, hakem değerlendirmesi sürecine girecek çalışmaları belirledikten sonra, en az iki hakemin değerlendirmesine sunulmak üzere çalışmayı hakeme iletirler.

2- Hakemlerin gönderilen davete yanıt vermeleri için 15 gün süreleri bulunmaktadır. Hakemlerin davete yanıt vermemeleri durumunda, 7 günlük ek zaman diliminde yanıt verebilmeleri için hakemlere davet yeniden gönderilir.

3- Davet hakemlerden biri ya da ikisi tarafından kabul edilmezse, çalışmanın iki hakem tarafından değerlendirilebilmesi için davet yeni hakemlere iletilir.

4- Davet kabul edildikten sonra hakemlerin çalışmayı değerlendirme süresi 42 gündür. 42 gün içerisinde hakemler çalışmayı değerlendirmezse, 7 gün ek süre verilir. Hakemler değerlendirmelerini Dil ve Edebiyat Dergisi'nin yayın kurulu tarafından oluşturulmuş hakem değerlendirme formu üzerinden gerçekleştirirler.

5- Çalışma hakemler tarafından değerlendirildikten sonra, çalışma yazar(lar)a hakem adlarını görmeyecekleri biçimde iletilir ve yazar(lar) gerekli düzenlemelerini gerçekleştirirler.

6- Hakemler arasında kabul-red uyuşmazlığı olması durumunda, çalışma editör kurulunun onayıyla yayınlanabilir, reddedilebilir ya da üçüncü bir hakeme iletilebilir.


Hakem değerlendirmesi sonrası süreci:

1- Editör hakemlerden gelen değerlendirme sonucuna göre, yazardan gerekli değişiklikleri yapmalarını ve revize edilmiş dosyayı yüklemelerini isterler.

2- Yazım Kural Kontrolü bu adımda da yapılır.

3- Editör hakem değerlendirmesinin ardından makaleyi kabul eder ve düzenlemeye geçer.


Son güncelleme: 13.11.2018